Natuur-Avonturenmiddag voor kinderen

Gepubliceerd: .

Woensdag 25 mei 2016 om 14.00 uur is het weer zover.

De natuurgidsen Ben en Henk van de IVN en Harry van de Natuurwacht Bommelerwaard verzorgen voor het Bezoekerscentrum weer een leuke en leerzame natuur- activiteitenmiddag in de Kil van Hurwenen. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing.

Ben je 6 jaar tot maximaal 12 jaar oud en je wilt graag meedoen, geef je dan vóór 20 mei op bij Bezoekerscentrum de Grote Rivieren, tel. 0487 572831 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We hebben plek voor 25 kinderen.

Zeker weten dat je een onvergetelijk mooie middag zult hebben. We verzamelen om 14.00 uur aan het einde van de verharde steenweg in Hurwenen. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Je betaalt hiervoor ter plekke slechts € 2,50 per kind (graag gepast). Trek stevige schoenen aan, een lange broek en een shirt, jas of trui met lange mouwen. Mochten de weersomstandigheden erg slecht zijn, dan is er een alternatief programma binnen in het bezoekerscentrum.

Tot eind juli: Natuurfoto expositie Buiten-Gewoon Kijken

Gepubliceerd: .

                                                                                                                 Foto: Tineke Vink    

Vergezeld door haar trouwe viervoeter en haar eenvoudige fotocamera klikklaar, struint Tineke Vink-Liefkens uit Dreumel regelmatig  langs de Waal. De meest kostbare momenten zijn gevangen in de natuurfoto expositie Buiten-Gewoon Kijken. De foto’s zijn te zien tot zondag 31 juli.

Gevoel is bij het fotograferen voor Tineke de leidraad:  “Het gaat niet alleen om het maken van een mooie foto, het gaat om het vastleggen van de sfeer en het gevoel  van het moment. Ik zou iedereen die gewoon buiten is, willen aanraden  ‘kijk goed om je heen, er is zoveel moois te ontdekken’ vandaar de titel  Buiten-Gewoon Kijken. “ De expositie toont alle facetten van de natuur langs de Waal tussen het Veerhuis in Wamel en het Bezoekerscentrum in Heerewaarden.: een zwam oprijzend uit helgroen mos, koeien die verkoeling zoeken in de rivier, regendruppels parelend in een spinnenweb , ijspegels gevangen in het kille winterlicht en bloemen en planten in talrijke kleuren en soorten.  Een speurtocht geschikt voor het hele gezin, leidt langs de foto’s en nodigt de bezoeker uit  net als Tineke ook  Buiten-Gewoon te Kijken.  Elk botje, schedeltje, steentje dat Tineke in de uiterwaarden  ontdekt, gaat mee naar huis, een deel  van de vondsten is te zien in de vitrinekast van het bezoekerscentrum. 

Afgelopen herfst en winter zijn in het centrum vernieuwingen doorgevoerd, waardoor het centrum verfrist en overzichtelijker het toeristisch seizoen inging.

Het bezoekerscentrum aan de  Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden. tel.0487-572831 is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Kijk voor zondag- en actuele openingstijden altijd even op deze website. 

 

Jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015 tot 2020

Gepubliceerd: .

 

 

 

Jaarverslag 2014:

Het Bezoekerscentrum de Grote Rivieren heeft als doel de belangstellenden en leerlingen van het basisonderwijs van de scholen in de gemeenten Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel te informeren in het menselijk handeling in het rivierengebied. Onder dat menselijk handelen dient te worden verstaan de door de mens in het verleden verrichte werkzaamheden, waarbij de rivieren worden gebruikt (riviervisserij en scheepsvaart), maar ook het beheren van het water om daarmee overstromingen en soortgelijke catastrofes te voorkomen. Ook is in het verleden dit menselijk handelen bepalend geweest voor de economische voor- en tegenspoed in dit gebied. Denk daarbij aan de agrarische sector, steenfabricage en riviervisserij.

In 2014 heeft het Bezoekerscentrum deze taken vorm gegeven door het tentoonstellen van de museale collectie Riviervisserij, waarbij specifiek aandacht geschonken werd aan de milieuontwikkeling in de laatste helft van de vorige eeuw. De tentoonstelling over de beheersing van het water van de rivieren de Maas en de Waal, waarbij de bijna overstromingen in het gebied Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard bijzondere aandacht krijgen. Hoe gaan we om met de aanleg van nieuwe woonwijken? Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht besteed aan de kinderen van 4 tot 9 jaar door de tentoonstelling “Over Nachten”. Een tentoonstelling die kinderen een inzage geven in het bos tijdens de nacht. Wat doen de dieren dan? Slaapt de vos, egel en ree?

Natuur Milieu Educatie. Het Bezoekerscentrum ondersteunt de biologie°, aardrijkskunde/ en geschiedenislessen op 39 basisscholen in de gemeente Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Dit wordt gedaan door het uitlenen van leskisten, lessen geven door gastdocenten en projecten in en rondom het Bezoekerscentrum. Speciale aandacht is geschonken aan diverse werkzaamheden in dit gebied door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, natuurvriendelijk tuinieren, vogelbestand, historische gebeurtenissen in de directe omgeving, sportvisserij en ontwikkeling van landkaarten door middel van lezingen:

  • Natuurvriendelijke oevers
  • Van versteende tuin naar tuinreservaat
  • Vogeltrek en bedreigde soorten
  • Ruilverkaveling
  • Sportvisserij in Nederland
  • Oude kaarten rivierengebied

Door middel van struintochten, het vogelkooitjesproject, bezoek aan fort Nieuw St. Andries en rondwandeling wordt extra aandacht gegeven aan natuur en historie van de nabije omgeving.

Deze activiteiten zijn ontwikkeld en ondersteund door een team van ongeveer 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in mensen die het Bezoekerscentrum, qua gebouw, tuin, tuinmeubilair, beheer en expositie onderhouden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als gastdocent voor leerlingen van basisscholen optreden, leskisten prepareren en lesprogramma’s samenstellen. Een gezellig samenzijn van vrijwilligers met hetzelfde doel, namelijk anderen informeren.

 

Beleidsplan 2015 tot 2020:

1. Visie:

a. Ontwikkeling: de ontwikkeling van waterbeheersing door RWS, Waterschappen en Provincie.

b. Toekomst: door de verandering van het klimaat zal het rivierwater onvoorspelbaar zijn. Overheden moeten door hun ingrepen nu en in de toekomst calamiteiten voorkomen. Het Bezoekerscentrum kan hierover informatie bieden aan leerlingen BO + VO en overige geïnteresseerden. Het centrum moet zich onderscheiden van andere organisaties, zoals musea en educatieve organisaties. Via het NME zullen leerlingen d.m.v. leskisten en gastlessen geïnteresseerd worden in de handelingen in het rivierengebied. Daarvoor zullen innovatieve leskisten en lesmethoden ontwikkeld worden.

c. Ambities: het Bezoekerscentrum streeft ernaar om op termijn (2 jaar) het centrum van het Rivierengebied te worden waar alle informatie over de rivieren en waterbeheersing te vinden is.

d. Core-business: het Bezoekerscentrum informeert over waterbouwkundige strategie van overheden, RWS, Waterschappen en Provincie ter bescherming van de inwoners van dit rivierengebied (grens Duitsland tot Dordrecht).

2. Doelstellingen: SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

a. Wij hopen binnen 2 jaar het Bezoekerscentrum in te richten als een informatiecentrum voor de waterbeheersing in het Rivierengebied. Hierbij willen wij een aparte plaats invullen om het gedrag van rivierwater zichtbaar te maken om daarmee inzicht te geven in het waarom bepaalde maatregelen door de overheid worden genomen. Er zal ook nadruk worden gelegd op de gevolgen van de klimaatveranderingen op de waterbeheersing.

b. Het Bezoekerscentrum zal uniek zijn in het Rivierengebied op het gebied van informatie waterbeheersing. Mede vanwege de ligging, midden in het rivierengebied met de verbinding tussen Waal en Maas en de natuurgebieden met verschillende forten op loopafstand.

c. Bezoek van leerlingen van BO + VO, en belanghebbenden, het uitlenen van leskisten en het geven van gastlessen zullen maatgevend zijn om succes te meten.

d. Het voortbestaan van het centrum is afhankelijk van de financiële toestand waarin het centrum kan verkeren. Daarom is het aantal bezoekers maatgevend voor het bestaansrecht. Voldoende leerlingen en belangstellenden.

e. Meetbare resultaten: 2000 volwassenen en 3000 kinderen. Uitleen van leskisten waarbij de vergoeding van de 3 gemeenten gewaarborgd zijn.

f. Bovenstaande meetbare resultaten dienen binnen een termijn van maximaal 2 jaar bereikt zijn (2018).

g. Door middel van enquêtes en contacten zal zichtbaar moeten worden wat onze doelgroep hiervan vindt. Jaarlijks zal dit onderzocht moeten worden.

Copyright Like2movit, 2013