Woensdag 28 november Pietenmiddag!

Op woensdag 28 november is onze jaarlijkse Pietenmiddag met Nme De Grote Rivieren. Ook dit jaar krijgen we bezoek van Zwarte Piet en wie weet, brengt hij voor elk kind wel wat leuks mee. Kom dus op woensdag 29 november van 13.30 tot 15.00 uur knutselen en spelletjes doen en geef je snel op! Kosten: 2,50 per kind.
pietenmiddag

 

Dinsdag 27 november lezing: Bevers, knuffeldier of lastpak?

In het bezoekerscentrum is al enige tijd de opgezette bever Andries te bewonderen. Willy de Koning verzorgt op dinsdag 27 november de lezing Bevers, knuffeldier of lastpak?. 

Al sinds 2007 volgt en filmt Willy de Koning bevers. Uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal en opgedane kennis heeft ze een documentaire samengesteld met een compleet en actueel verhaal over het leven van de bever. Dat is af en toe heel verrassend, zelfs voor de kenners. Tijdens de lezing gaat De Koning aan de hand van een kleurrijke en veelzijdige PowerPoint presentatie in op de leefwijze van de bever, z’n uiterlijke kenmerken, de vele soorten sporen die het dier achterlaat, de leefomgeving, z’n aanpassingsvermogen en de invloed van de bever op z’n omgeving. Verder komen de oorzaken van het verdwijnen van de bever, zo’n 200 jaar geleden, aan de orde en de herintroducties die sinds de jaren 80 van de vorige eeuw plaatsvonden. Ook neemt ze ruim de tijd voor het beantwoorden van vragen en gaat ze in op de huidige discussies over bevers die overlast veroorzaken. Verder Willy de Koning ‘beverattributen’ zoals een jas van beverbont, bevertanden en een beverschedel.

Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. 
Entree € 4,- per persoon, voor donateurs van ons Bezoekerscentrum gratis toegang.

Bever Andries

Activiteiten tot eind 2018

  download
 
De komende tijd hebben we weer een aantal leuke activiteiten voor u in petto dus zet ze snel in uw agenda!
                           
 • Dinsdag 27 november     Lezing Willy de Koning, Bever:
                                      knuffeldier of lastpak? Start lezing
                                      19.30 uur, zaal open om 19.00 uur

 • Woensdag 28 november Pietenmiddag, van 13.30 tot
                                      15.00 uur
 • Vrijdag 30 november      Workshops armbanden maken en
                                      kaarten maken, van 18.30 uur tot
                                                       20.30 uur

 • Woensdag 19 december Waalwoemi's: knutselen voor
                                      kerst voor kinderen, van 
                                      13.30 tot 15.00 uur
Houd onze website en facebook in de gaten voor het laatste nieuws https://www.facebook.com/Bezoekerscentrum-De-Grote-Rivieren-797341943620308/

Vogelcursus

Dit jaar start er weer een nieuwe vogelcursus, deze wordt gehouden in het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden.

Deze cursus wordt gegeven op 8 dinsdagavonden. Voor de cursus 2018-2019 zijn dat de volgende data:
25 september 2018
16 oktober 2018
20 november 2018
15 januari 2019
19 februari 2019
19 maart 2019 
16 april 2019 en 
21 mei 2019

Tijdens deze avonden zullen diverse vogelsoorten die in Nederland voorkomen en de zeldzame dwaalgasten, hun geluiden en biotopen en de natuurgebieden waar ze voorkomen, worden behandeld.
De kosten voor deze gehele cursus € 45,--. Daarnaast zullen er na elke cursusavond excursies gehouden worden in diverse natuurgebieden, zowel in het rivierengebied als er buiten. Deze vinden altijd op een zondag plaats. Deze zondagen worden tijdens de cursusavonden doorgegeven.

Bij vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Gerard van Doremaele, telefoon 0418-633631, email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ijsvogelfoto2Foto: www.ijsvogels.nl

Leer in de vakantie alles over bevers!

Wist u dat hier in de omgeving verschillende beverburchten zijn? En dat wij een levensechte, opgezette bever in ons bezoekerscentrum hebben staan? Daarnaast  hebben wij een echte bever-ontdekhut  waar je alles over bevers kunt leren. Kom dus lekker in de vakantie bevers spotten bij Bezoekerscentrum De Grote Rivieren!

Bij voldoende interesse en op tijd aanvragen kunnen wij ook zorgen voor een beverwandeling.Ed

Jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015 tot 2020

 

 

 

Jaarverslag 2014:

Het Bezoekerscentrum de Grote Rivieren heeft als doel de belangstellenden en leerlingen van het basisonderwijs van de scholen in de gemeenten Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel te informeren in het menselijk handeling in het rivierengebied. Onder dat menselijk handelen dient te worden verstaan de door de mens in het verleden verrichte werkzaamheden, waarbij de rivieren worden gebruikt (riviervisserij en scheepsvaart), maar ook het beheren van het water om daarmee overstromingen en soortgelijke catastrofes te voorkomen. Ook is in het verleden dit menselijk handelen bepalend geweest voor de economische voor- en tegenspoed in dit gebied. Denk daarbij aan de agrarische sector, steenfabricage en riviervisserij.

In 2014 heeft het Bezoekerscentrum deze taken vorm gegeven door het tentoonstellen van de museale collectie Riviervisserij, waarbij specifiek aandacht geschonken werd aan de milieuontwikkeling in de laatste helft van de vorige eeuw. De tentoonstelling over de beheersing van het water van de rivieren de Maas en de Waal, waarbij de bijna overstromingen in het gebied Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard bijzondere aandacht krijgen. Hoe gaan we om met de aanleg van nieuwe woonwijken? Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht besteed aan de kinderen van 4 tot 9 jaar door de tentoonstelling “Over Nachten”. Een tentoonstelling die kinderen een inzage geven in het bos tijdens de nacht. Wat doen de dieren dan? Slaapt de vos, egel en ree?

Natuur Milieu Educatie. Het Bezoekerscentrum ondersteunt de biologie°, aardrijkskunde/ en geschiedenislessen op 39 basisscholen in de gemeente Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Dit wordt gedaan door het uitlenen van leskisten, lessen geven door gastdocenten en projecten in en rondom het Bezoekerscentrum. Speciale aandacht is geschonken aan diverse werkzaamheden in dit gebied door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, natuurvriendelijk tuinieren, vogelbestand, historische gebeurtenissen in de directe omgeving, sportvisserij en ontwikkeling van landkaarten door middel van lezingen:

 • Natuurvriendelijke oevers
 • Van versteende tuin naar tuinreservaat
 • Vogeltrek en bedreigde soorten
 • Ruilverkaveling
 • Sportvisserij in Nederland
 • Oude kaarten rivierengebied

Door middel van struintochten, het vogelkooitjesproject, bezoek aan fort Nieuw St. Andries en rondwandeling wordt extra aandacht gegeven aan natuur en historie van de nabije omgeving.

Deze activiteiten zijn ontwikkeld en ondersteund door een team van ongeveer 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in mensen die het Bezoekerscentrum, qua gebouw, tuin, tuinmeubilair, beheer en expositie onderhouden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als gastdocent voor leerlingen van basisscholen optreden, leskisten prepareren en lesprogramma’s samenstellen. Een gezellig samenzijn van vrijwilligers met hetzelfde doel, namelijk anderen informeren.

 

Beleidsplan 2015 tot 2020:

1. Visie:

a. Ontwikkeling: de ontwikkeling van waterbeheersing door RWS, Waterschappen en Provincie.

b. Toekomst: door de verandering van het klimaat zal het rivierwater onvoorspelbaar zijn. Overheden moeten door hun ingrepen nu en in de toekomst calamiteiten voorkomen. Het Bezoekerscentrum kan hierover informatie bieden aan leerlingen BO + VO en overige geïnteresseerden. Het centrum moet zich onderscheiden van andere organisaties, zoals musea en educatieve organisaties. Via het NME zullen leerlingen d.m.v. leskisten en gastlessen geïnteresseerd worden in de handelingen in het rivierengebied. Daarvoor zullen innovatieve leskisten en lesmethoden ontwikkeld worden.

c. Ambities: het Bezoekerscentrum streeft ernaar om op termijn (2 jaar) het centrum van het Rivierengebied te worden waar alle informatie over de rivieren en waterbeheersing te vinden is.

d. Core-business: het Bezoekerscentrum informeert over waterbouwkundige strategie van overheden, RWS, Waterschappen en Provincie ter bescherming van de inwoners van dit rivierengebied (grens Duitsland tot Dordrecht).

2. Doelstellingen: SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

a. Wij hopen binnen 2 jaar het Bezoekerscentrum in te richten als een informatiecentrum voor de waterbeheersing in het Rivierengebied. Hierbij willen wij een aparte plaats invullen om het gedrag van rivierwater zichtbaar te maken om daarmee inzicht te geven in het waarom bepaalde maatregelen door de overheid worden genomen. Er zal ook nadruk worden gelegd op de gevolgen van de klimaatveranderingen op de waterbeheersing.

b. Het Bezoekerscentrum zal uniek zijn in het Rivierengebied op het gebied van informatie waterbeheersing. Mede vanwege de ligging, midden in het rivierengebied met de verbinding tussen Waal en Maas en de natuurgebieden met verschillende forten op loopafstand.

c. Bezoek van leerlingen van BO + VO, en belanghebbenden, het uitlenen van leskisten en het geven van gastlessen zullen maatgevend zijn om succes te meten.

d. Het voortbestaan van het centrum is afhankelijk van de financiële toestand waarin het centrum kan verkeren. Daarom is het aantal bezoekers maatgevend voor het bestaansrecht. Voldoende leerlingen en belangstellenden.

e. Meetbare resultaten: 2000 volwassenen en 3000 kinderen. Uitleen van leskisten waarbij de vergoeding van de 3 gemeenten gewaarborgd zijn.

f. Bovenstaande meetbare resultaten dienen binnen een termijn van maximaal 2 jaar bereikt zijn (2018).

g. Door middel van enquêtes en contacten zal zichtbaar moeten worden wat onze doelgroep hiervan vindt. Jaarlijks zal dit onderzocht moeten worden.

Copyright Like2movit, 2013