Aankomende activiteiten

Leuke activiteiten.

noteer de datums vast in u agenda!

 

 

7 februari        Knutselen van 13.30 tot 15.00

15 Februari     Lezing Spaanse griep windvlaag van de dood

28 Februari     Knutselen van 13.30 tot 15.00

13 Maart         Lezing Het geheim van enigma

21 Maart         Knutselen van 13.30 tot 15.00

8 April            Opening van het nieuwe seizoen

11 April           Knutselen van 13.30 tot 15.00

 

Winnaar foto hoog water Heerewaarden

Als eerste willen we iedereen bedanken voor de mooie foto's.

De foto van Mariam Pasman sprak ons het meeste aan vandaar dat wij die met u willen delen.

Hoog water in Heerewaarden.

Lezing dinsdag 13 maart

Dinsdag  13 maart  Dan de Bruijn uit Middelburg

Het geheim van Enigma

De Enigma (een codeermachine) is vooral bekend geworden vanwege de inzet in de onderzeebootoorlog door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, maar hoe werkte het ?

Aanvang: 20.00 uur, toegang 4 euro, donateurs van het centrum gratis entree.

Dinsdag 10 april Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen uit Huissen

Met een nog nader te bepalen onderwerp

Aanvang: 20.00 uur, toegang 4 euro, donateurs van het centrum gratis entree

Lezing donderdag 15 februari

Donderdag 15 februari  oud-Heerewaardenaar Jaap Sepers

 

 

Spaanse Griep  Windvlaag van de dood

Over oorzaak en gevolg van de vele soorten griep, met extra aandacht voor de Spaanse griep, die in 1918 uitmondde tot een wereldramp en alleen al in Nederland ongeveer 30.000 mensenlevens eiste.  Hoe kan het dat  in Heerewaarden wel veel inwoners ziek waren, maar slechts 2 doden te betreuren vielen?

Aanvang: 20.00 uur, toegang 4 euro, donateurs van het centrum gratis entree.

Boerderijwinkel J Kooijmans

Vanaf vandaag kunt u heerlijke streekproducten van Boerderijwinkel J. Kooijmans bij ons kopen. Een aantal van zijn sappen liggen ook in onze koeling en kunt u hier dus direct benutten. Lekker voor de kinderen tijdens of na het spelen op onze waterontdekplek! Binnenkort kunnen we het ook leuk verpakken voor u mocht u het cadeau willen geven.

Waterontdekplek

WATERONTDEKPLEK

In de tuin van het bezoekerscentrum is een waterontdekplek gerealiseerd. Hier kunnen kinderen spelen met water en zand. Door middel van handpompen kunnen ze water laten stromen door bakken, hierdoor zien ze de stroming van het water. Ook kunnen ze het water stoppen door kleine sluisjes te sluiten. Zo ontdekken ze hoe het water, wanneer tegengehouden wordt, omhoog komt/stijgt.

Jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015 tot 2020

 

 

 

Jaarverslag 2014:

Het Bezoekerscentrum de Grote Rivieren heeft als doel de belangstellenden en leerlingen van het basisonderwijs van de scholen in de gemeenten Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel te informeren in het menselijk handeling in het rivierengebied. Onder dat menselijk handelen dient te worden verstaan de door de mens in het verleden verrichte werkzaamheden, waarbij de rivieren worden gebruikt (riviervisserij en scheepsvaart), maar ook het beheren van het water om daarmee overstromingen en soortgelijke catastrofes te voorkomen. Ook is in het verleden dit menselijk handelen bepalend geweest voor de economische voor- en tegenspoed in dit gebied. Denk daarbij aan de agrarische sector, steenfabricage en riviervisserij.

In 2014 heeft het Bezoekerscentrum deze taken vorm gegeven door het tentoonstellen van de museale collectie Riviervisserij, waarbij specifiek aandacht geschonken werd aan de milieuontwikkeling in de laatste helft van de vorige eeuw. De tentoonstelling over de beheersing van het water van de rivieren de Maas en de Waal, waarbij de bijna overstromingen in het gebied Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard bijzondere aandacht krijgen. Hoe gaan we om met de aanleg van nieuwe woonwijken? Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht besteed aan de kinderen van 4 tot 9 jaar door de tentoonstelling “Over Nachten”. Een tentoonstelling die kinderen een inzage geven in het bos tijdens de nacht. Wat doen de dieren dan? Slaapt de vos, egel en ree?

Natuur Milieu Educatie. Het Bezoekerscentrum ondersteunt de biologie°, aardrijkskunde/ en geschiedenislessen op 39 basisscholen in de gemeente Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Dit wordt gedaan door het uitlenen van leskisten, lessen geven door gastdocenten en projecten in en rondom het Bezoekerscentrum. Speciale aandacht is geschonken aan diverse werkzaamheden in dit gebied door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, natuurvriendelijk tuinieren, vogelbestand, historische gebeurtenissen in de directe omgeving, sportvisserij en ontwikkeling van landkaarten door middel van lezingen:

  • Natuurvriendelijke oevers
  • Van versteende tuin naar tuinreservaat
  • Vogeltrek en bedreigde soorten
  • Ruilverkaveling
  • Sportvisserij in Nederland
  • Oude kaarten rivierengebied

Door middel van struintochten, het vogelkooitjesproject, bezoek aan fort Nieuw St. Andries en rondwandeling wordt extra aandacht gegeven aan natuur en historie van de nabije omgeving.

Deze activiteiten zijn ontwikkeld en ondersteund door een team van ongeveer 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in mensen die het Bezoekerscentrum, qua gebouw, tuin, tuinmeubilair, beheer en expositie onderhouden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als gastdocent voor leerlingen van basisscholen optreden, leskisten prepareren en lesprogramma’s samenstellen. Een gezellig samenzijn van vrijwilligers met hetzelfde doel, namelijk anderen informeren.

 

Beleidsplan 2015 tot 2020:

1. Visie:

a. Ontwikkeling: de ontwikkeling van waterbeheersing door RWS, Waterschappen en Provincie.

b. Toekomst: door de verandering van het klimaat zal het rivierwater onvoorspelbaar zijn. Overheden moeten door hun ingrepen nu en in de toekomst calamiteiten voorkomen. Het Bezoekerscentrum kan hierover informatie bieden aan leerlingen BO + VO en overige geïnteresseerden. Het centrum moet zich onderscheiden van andere organisaties, zoals musea en educatieve organisaties. Via het NME zullen leerlingen d.m.v. leskisten en gastlessen geïnteresseerd worden in de handelingen in het rivierengebied. Daarvoor zullen innovatieve leskisten en lesmethoden ontwikkeld worden.

c. Ambities: het Bezoekerscentrum streeft ernaar om op termijn (2 jaar) het centrum van het Rivierengebied te worden waar alle informatie over de rivieren en waterbeheersing te vinden is.

d. Core-business: het Bezoekerscentrum informeert over waterbouwkundige strategie van overheden, RWS, Waterschappen en Provincie ter bescherming van de inwoners van dit rivierengebied (grens Duitsland tot Dordrecht).

2. Doelstellingen: SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

a. Wij hopen binnen 2 jaar het Bezoekerscentrum in te richten als een informatiecentrum voor de waterbeheersing in het Rivierengebied. Hierbij willen wij een aparte plaats invullen om het gedrag van rivierwater zichtbaar te maken om daarmee inzicht te geven in het waarom bepaalde maatregelen door de overheid worden genomen. Er zal ook nadruk worden gelegd op de gevolgen van de klimaatveranderingen op de waterbeheersing.

b. Het Bezoekerscentrum zal uniek zijn in het Rivierengebied op het gebied van informatie waterbeheersing. Mede vanwege de ligging, midden in het rivierengebied met de verbinding tussen Waal en Maas en de natuurgebieden met verschillende forten op loopafstand.

c. Bezoek van leerlingen van BO + VO, en belanghebbenden, het uitlenen van leskisten en het geven van gastlessen zullen maatgevend zijn om succes te meten.

d. Het voortbestaan van het centrum is afhankelijk van de financiële toestand waarin het centrum kan verkeren. Daarom is het aantal bezoekers maatgevend voor het bestaansrecht. Voldoende leerlingen en belangstellenden.

e. Meetbare resultaten: 2000 volwassenen en 3000 kinderen. Uitleen van leskisten waarbij de vergoeding van de 3 gemeenten gewaarborgd zijn.

f. Bovenstaande meetbare resultaten dienen binnen een termijn van maximaal 2 jaar bereikt zijn (2018).

g. Door middel van enquêtes en contacten zal zichtbaar moeten worden wat onze doelgroep hiervan vindt. Jaarlijks zal dit onderzocht moeten worden.

Copyright Like2movit, 2013