Historische beverwandeling

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden organiseert op zondag 30 juni een historische beverwandeling.

Tijdens deze interessante wandeling gaan we op zoek naar beversporen en wordt verteld over diverse natuurwetenswaardigheden. Daarnaast hoor je meer over de historie van het gebied vanaf het jaar1600.

Om 10.00 uur starten we vanaf de Heggeldijk (in de bocht bij de ingang van de Buitenpolder, ook wel ‘Sahara’ genoemd). De tocht duurt ongeveer 2 uur en kost €9,00 voor volwassenen en €5,00 voor kinderen tot 12 jaar. Dit is per persoon inclusief een kop koffie, thee of ranja met appeltaart.

Wil je mee, geef je dan vóór 28 juni op bij Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden tel. 0487-57 28 31, of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van je naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers.

Alleen contante betaling mogelijk.

 

64788786 851918068519679 3290511205814239232 n

Opening expositie 26 juni 2019

Prachtige werken van Frans Room schitteren momenteel in Bezoekerscentrum de Grote Rivieren.
Op deze mooie schilderijen zijn verschillende rivieren getekend. Op 26 juni 2019 openen wij feestelijk deze expositie vanaf 14.00 uur. Ook zullen deze schilderijen te koop aangeboden worden voor een zeer schappelijke prijs.

Het Bezoekerscentrum is sinds kort uitgebreid met een zeer mooie zand-watertafel en een klimaattafel; op deze dag kunt u beide bewonderen. Zeer geschikt voor de kinderen.

Toegang is gratis. Deze middag zal duren tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom, hopelijk tot dan!opening 26 juni

Aangepaste openingstijden

Tot 1 juni gelden de volgende openingstijden: dinsdag en woensdag van 10.00 tot 17.00 uur. Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur. Vrijdag gesloten. 

Activiteiten 2019

Ook in 2019 hebben we tal van leuke activiteiten, dus zet ze snel in uw agenda!

activiteiten

Woensdag 20 maart:
Waalwoemi's: knutselen voor kinderen, van 13.30 tot 15.00 uur

Vrijdag 22 maart:
Waalwoemi's: glasverven voor kinderen vanaf groep 4,
van 14.30 tot 16.00 uur

Zondag 7 april:
Seizoensopening: Herrewoarse brunch, inloop 12.00/12.30 uur

Dinsdag 9 april:
Lezing over libellen en vlinders, start lezing 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur

Woensdag 10 april:
Waalwoemi's: knutselen voor kinderen, van 13.30 tot 15.00 uur

Woensdag 8 mei:
Waalwoemi's: knutselen voor kinderen, van 13.30 tot 15.00 uur

Woensdag 12 juni:
Waalwoemi's: knutselen voor kinderen, van 13.30 tot 15.00 uur

Zaterdag 29 juni:
Zeskamp, van 10.00 tot 12.00 uur

 

Vogelcursus

Dit jaar start er weer een nieuwe vogelcursus, deze wordt gehouden in het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden.

Deze cursus wordt gegeven op 8 dinsdagavonden. Voor de cursus 2018-2019 zijn dat de volgende data:
25 september 2018
16 oktober 2018
20 november 2018
15 januari 2019
19 februari 2019
19 maart 2019 
16 april 2019 en 
21 mei 2019

Tijdens deze avonden zullen diverse vogelsoorten die in Nederland voorkomen en de zeldzame dwaalgasten, hun geluiden en biotopen en de natuurgebieden waar ze voorkomen, worden behandeld.
De kosten voor deze gehele cursus € 45,--. Daarnaast zullen er na elke cursusavond excursies gehouden worden in diverse natuurgebieden, zowel in het rivierengebied als er buiten. Deze vinden altijd op een zondag plaats. Deze zondagen worden tijdens de cursusavonden doorgegeven.

Bij vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Gerard van Doremaele, telefoon 0418-633631, email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ijsvogelfoto2Foto: www.ijsvogels.nl

Jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015 tot 2020

 

 

 

Jaarverslag 2014:

Het Bezoekerscentrum de Grote Rivieren heeft als doel de belangstellenden en leerlingen van het basisonderwijs van de scholen in de gemeenten Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel te informeren in het menselijk handeling in het rivierengebied. Onder dat menselijk handelen dient te worden verstaan de door de mens in het verleden verrichte werkzaamheden, waarbij de rivieren worden gebruikt (riviervisserij en scheepsvaart), maar ook het beheren van het water om daarmee overstromingen en soortgelijke catastrofes te voorkomen. Ook is in het verleden dit menselijk handelen bepalend geweest voor de economische voor- en tegenspoed in dit gebied. Denk daarbij aan de agrarische sector, steenfabricage en riviervisserij.

In 2014 heeft het Bezoekerscentrum deze taken vorm gegeven door het tentoonstellen van de museale collectie Riviervisserij, waarbij specifiek aandacht geschonken werd aan de milieuontwikkeling in de laatste helft van de vorige eeuw. De tentoonstelling over de beheersing van het water van de rivieren de Maas en de Waal, waarbij de bijna overstromingen in het gebied Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard bijzondere aandacht krijgen. Hoe gaan we om met de aanleg van nieuwe woonwijken? Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht besteed aan de kinderen van 4 tot 9 jaar door de tentoonstelling “Over Nachten”. Een tentoonstelling die kinderen een inzage geven in het bos tijdens de nacht. Wat doen de dieren dan? Slaapt de vos, egel en ree?

Natuur Milieu Educatie. Het Bezoekerscentrum ondersteunt de biologie°, aardrijkskunde/ en geschiedenislessen op 39 basisscholen in de gemeente Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Dit wordt gedaan door het uitlenen van leskisten, lessen geven door gastdocenten en projecten in en rondom het Bezoekerscentrum. Speciale aandacht is geschonken aan diverse werkzaamheden in dit gebied door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, natuurvriendelijk tuinieren, vogelbestand, historische gebeurtenissen in de directe omgeving, sportvisserij en ontwikkeling van landkaarten door middel van lezingen:

  • Natuurvriendelijke oevers
  • Van versteende tuin naar tuinreservaat
  • Vogeltrek en bedreigde soorten
  • Ruilverkaveling
  • Sportvisserij in Nederland
  • Oude kaarten rivierengebied

Door middel van struintochten, het vogelkooitjesproject, bezoek aan fort Nieuw St. Andries en rondwandeling wordt extra aandacht gegeven aan natuur en historie van de nabije omgeving.

Deze activiteiten zijn ontwikkeld en ondersteund door een team van ongeveer 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in mensen die het Bezoekerscentrum, qua gebouw, tuin, tuinmeubilair, beheer en expositie onderhouden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als gastdocent voor leerlingen van basisscholen optreden, leskisten prepareren en lesprogramma’s samenstellen. Een gezellig samenzijn van vrijwilligers met hetzelfde doel, namelijk anderen informeren.

 

Beleidsplan 2015 tot 2020:

1. Visie:

a. Ontwikkeling: de ontwikkeling van waterbeheersing door RWS, Waterschappen en Provincie.

b. Toekomst: door de verandering van het klimaat zal het rivierwater onvoorspelbaar zijn. Overheden moeten door hun ingrepen nu en in de toekomst calamiteiten voorkomen. Het Bezoekerscentrum kan hierover informatie bieden aan leerlingen BO + VO en overige geïnteresseerden. Het centrum moet zich onderscheiden van andere organisaties, zoals musea en educatieve organisaties. Via het NME zullen leerlingen d.m.v. leskisten en gastlessen geïnteresseerd worden in de handelingen in het rivierengebied. Daarvoor zullen innovatieve leskisten en lesmethoden ontwikkeld worden.

c. Ambities: het Bezoekerscentrum streeft ernaar om op termijn (2 jaar) het centrum van het Rivierengebied te worden waar alle informatie over de rivieren en waterbeheersing te vinden is.

d. Core-business: het Bezoekerscentrum informeert over waterbouwkundige strategie van overheden, RWS, Waterschappen en Provincie ter bescherming van de inwoners van dit rivierengebied (grens Duitsland tot Dordrecht).

2. Doelstellingen: SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

a. Wij hopen binnen 2 jaar het Bezoekerscentrum in te richten als een informatiecentrum voor de waterbeheersing in het Rivierengebied. Hierbij willen wij een aparte plaats invullen om het gedrag van rivierwater zichtbaar te maken om daarmee inzicht te geven in het waarom bepaalde maatregelen door de overheid worden genomen. Er zal ook nadruk worden gelegd op de gevolgen van de klimaatveranderingen op de waterbeheersing.

b. Het Bezoekerscentrum zal uniek zijn in het Rivierengebied op het gebied van informatie waterbeheersing. Mede vanwege de ligging, midden in het rivierengebied met de verbinding tussen Waal en Maas en de natuurgebieden met verschillende forten op loopafstand.

c. Bezoek van leerlingen van BO + VO, en belanghebbenden, het uitlenen van leskisten en het geven van gastlessen zullen maatgevend zijn om succes te meten.

d. Het voortbestaan van het centrum is afhankelijk van de financiële toestand waarin het centrum kan verkeren. Daarom is het aantal bezoekers maatgevend voor het bestaansrecht. Voldoende leerlingen en belangstellenden.

e. Meetbare resultaten: 2000 volwassenen en 3000 kinderen. Uitleen van leskisten waarbij de vergoeding van de 3 gemeenten gewaarborgd zijn.

f. Bovenstaande meetbare resultaten dienen binnen een termijn van maximaal 2 jaar bereikt zijn (2018).

g. Door middel van enquêtes en contacten zal zichtbaar moeten worden wat onze doelgroep hiervan vindt. Jaarlijks zal dit onderzocht moeten worden.

Copyright Like2movit, 2013